Avaleht


                         

   Metsamajandamiskava                                             Kuidas tööd tellida…Metsaruum Logo2015 2 väike

OÜ Metsaruum on metsakorraldus ettevõte, mis tegutseb aastast 2005. Töötajateks kogemustega litsentseeritud metsakorraldajad, kellel pikaajaline töökogemus eesti erametsakorralduse algusaastatest alates.

Logo

* Metsainventeerimine ja metsamajandamiskava koostamine (metsakorraldusettevõtte tegevusluba nr.10)

FAUNA ARENA metsloomade ja -lindude vaatlus

 

* Metsaomanike nõustamine
* Metsanduslikud ja loodusväärtuste ekspertiisid
* Vääriselupaikade ja Euroopa Loodusdirektiivi elupaikade inventeerimine
* Dendroloogilised hindamised
* Pärandkultuuriobjektide kirjeldamine
* Nõustamine kaitstavate loodusobjektide kaitse-eeskirjade, tegevuskavade ja kaitsekorralduskavade alal

 

MR Sirtsi