Kasulikku

Siit lehelt leiab kasulikke viiteid erinevatele metsaomanikule olulistele lehekülgedele ja seadustele. Loodame et on kasuks ka sulle, armas lehe külastaja.

e-metsateatis

Täidetav metsateatis
pdf            

Metsaseadus

Metsa majandamise eeskiri

Looduskaitseseadus

Vääriselupaiga määrus.

Metsamajandamiskava ja inventeerimisandmete toetused 2016
Selle aasta ainuke voor on planeeritud aasta teise poolde. Täpne toetuse vooru kuupäev selgub juunis. Toetust saavad taotleda ainult metsaühistud.

Täpsemalt:http://www.eramets.ee/toetused/toetuste-taotlemine/metsa-inventeerimise-ja-metsamajandamise-kava-koostamise-toetus/

Metsaühistute kontaktid leiad:
http://www.eramets.ee/uhiselt-tegutsedes/maakonniti/

www.eramets.ee/toetused/

Metsaregistri avalik veebiteenus                                   
http://register.metsad.ee/avalik/

Keskkonnaamet
www.keskkonnaamet.ee

Keskkonnaagentuur
www.keskkonnainfo.ee

SA Erametsakeskus
www.eramets.ee

RMK
www.rmk.ee

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
www.pria.ee

Maaelu Hoiu-Laenuühistu
www.mehly.ee

Eesti Metsaselts
www.metsaselts.ee

Eestimaa Looduse Fond
www.elfond.ee